Consells per a la flor tallada
 • A l'arribar a casa posar-les de seguida en un gerro amb aigua neta i fresca.

 • Tallar totes les tiges uns 3 cm. El tall ha de ser al biaix per augmentar la superfície d'absorció d'aigua.

 • Un ambient fresc i sense corrents d'aire fa que durin més.

 • Amb 4 ó 5 cm d'aigua és suficient.

 • Utilitza conservant floral. Evita que proliferin les bactèries i les flors duren més.

 • Altres mesures són: canviar l'aigua sovint i tallar una mica la tija amb cada canvi d'aigua i vaporitzar-les.

 • També anar traient les flors que es van passant.

Adobat de les plantes
 • Perque les nostres plantes es desenvolupin bé cal que els subministrem adobs. Els elements principals dels adobs són el nitrògen, el fòsfor i el potassi. Altres elements, també necessaris però en menor quantitat, ja es troben normalment en els substrats.

 • Per això ens hem d'assegurar que a les nostres plantes els arriben aquests tres elements en la quantitat que necessiten fent aportacions periòdiques.

 • Els adobs els podem trobar en forma de granulat, que es barreja amb la terra, o bé líquida, que s'aplica o amb l'aigua de reg o com adob foliar.

Cura de les orquídies
 • En general es poden regar un cop a la setmana, per immersió, amb aigua a temperatura ambient.

 • S'han de situar en un lloc amb el màxim de llum possible, sense sol directe. Va bé una orientació sud, sud-oest. Necessiten una humitat ambiental elevada, per tant s'han de mantenir allunyades dels radiadors i altres focus de calor.

 • Convé adobar-les un cop cada 15 dies amb adob líquid o foliar durant l'època de creixement. Com a substrat va molt bé l'escorça gruixuda.

 • Les orquídies més corrents que es poden trobar al mercat són les dels gèneres Phalaenopsis, Cymbidium, Dendrobium, Cambria, Cattleya i Vanda.

Consells per les ponsèties

 És el temps de les ponsèties. Ja sabeu com cuidar-les?

Reg.- Un o dos cops per setmana. Convé deixar assecar la terra una mica entre regada i regada.


Llum.- Li agrada tenir molta llum.


Temperatura.- La temperatura ideal és d'entre 16 i 20 graus de temperatura. Millor si no baixa de 10 graus.


Adobat.- Cada 10-15 dies.